Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

pogopogoo
8040 5d5f
Grażyna
Reposted fromdobry dobry viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
pogopogoo
Jesteś kwiatem, który zerwałem. Należysz do mnie.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pogopogoo
Bo chcę z tobą poprzebywać. Jeszcze parę dni. Za wszelką cenę. Pomimo że mnie bez przerwy okłamujesz. W sumie, to okłamuj mnie dalej. Wciskaj mi najgorszy kit na świecie. Nie chcę nic oprócz twoich farmazonów. Oprócz twoich bajek. Oprócz twojego udawania dorosłej. Szukania dziury w całym. Pragnę, byś mnie bez przerwy wkurwiała.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pogopogoo
0799 fdfa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pogopogoo
2327 def8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pogopogoo
Ten facet potrafiłby mnie sprowokować do uśmiechu nawet gdybym wisiała na szubienicy.
— Jandy Nelson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pogopogoo
0458 144f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pogopogoo
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch vialeylee leylee
pogopogoo
4071 91de
every summer has a story
Reposted fromzenibyja zenibyja vialeylee leylee
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M.Halber (ale po co)
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka vialeylee leylee
pogopogoo
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix vianazwabyla nazwabyla
pogopogoo
pogopogoo
- Myślisz czasem, że będzie jakieś jutro?
- Bez Ciebie? Nie ma nawet dzisiaj…
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
pogopogoo
8221 98b9
pogopogoo
8550 c8ec
!
pogopogoo
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence vianieuciekaj nieuciekaj
pogopogoo
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus

July 06 2015

pogopogoo
“Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść".
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca
pogopogoo
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
pogopogoo
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl